Buitengewoon Opsporingsambtenaar

‹ Terug

Buitengewoon Opsporingsambtenaar - NHA

Niveau:
Orde en veiligheid
Duur:
6 maanden
Lesgeld per termijn:
€ 179

Ga naar Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor actuele (en meer) prijzen en aanbiedingen.

Wil jij BOA worden? Kies de BOA opleiding (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) De buitengewoon opsporingsambtenaar, beter bekend als BOA, zie je steeds vaker op straat. Een buitengewoon opsporingsambtenaar is officieel erkend en heeft officiële opsporingsbevoegdheid. Je bent bijvoorbeeld jachtopziener, parkeercontroleur of sociaal-rechercheur. Interessant? Volg dan een BOA opleiding bij NHA. Een BOA is specialist in een bepaald vakgebied en doet taakgericht opsporingswerk. Je hoeft daarbij niet in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Zo kun je bijvoorbeeld aan het werk als jachtopziener, milieu-inspecteur of sociaal-rechercheur. Ook kun je ambtenaar bouw- en woningtoezicht, parkeercontroleur of controleambtenaar voor de Drank- en Horecawet worden. Daarvoor moet je wel eerst een BOA opleiding hebben afgerond. Benieuwd of deze BOA opleiding iets voor jou is? Bekijk gratisén vrijblijvend de proefles. De eerste stap naar BOA worden heb jij al gezet! BOA opleiding; een veelzijdig cursus De BOA opleiding voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar is een veelzijdige cursus. Je maakt kennis met de basisbeginselen van het Nederlandse recht. Je mag namelijk niet zomaar mensen oppakken, fouilleren of hun huis doorzoeken. In de opleiding BOA worden ook gespreks- en benaderingstechnieken behandeld. Behaal een erkend diploma met de BOA opleiding Met het erkend diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) krijg je van het ministerie van Justitie speciale bevoegdheden. Deze speciale bevoegdheden gaan verder dan die van beveiligingsambtenaren en bewakingspersoneel. Jij bent als buitengewoon opsporingsambtenaar straks bijvoorbeeld bevoegd om een proces-verbaal op te maken dat bij een rechtszaak als bewijsmateriaal kan dienen. Buitengewoon opsporingsambtenaar: beroep voor aanpakkers Heb jij een goed rechtsgevoel, ben je doortastend en hou je van aanpakken? Dan is de BOA opleiding een interessante keuze en een goede opstap naar de beroepspraktijk. Wil jij BOA worden? Volg dan de BOA opleiding en je legt een stevige basis voor een boeiende functie als buitengewoon opsporingsambtenaar. Zo werkt studeren bij NHA Studieprogramma BOA opleiding Het studieprogramma van de BOA opleiding bestaat, net als het examen, uit 2 onderdelen: Onderdeel 1: Rechtskennis, waarin in algemene zin de beginselen van het staats- en strafrecht worden uitgelegd. Onderdeel 2: Boa Basis Praktijk en het opmaken van een digitaal proces-verbaal. Aan de hand van praktische oefeningen leer je hoe je een proces-verbaal, ook wel combibon genoemd, opmaakt. De BOA opleiding bevat 6 praktische opdrachten, waarin je proces verbaal dient op te maken van een fictieve overtreding. Jouw docent geeft je aanwijzingen, tips en kijkt het huiswerk na. Inclusief instructievideo's Bij het lesmateriaal van de opleiding tot BOA ontvang je door NHA ontwikkelde instructievideo's met voorbeelden van gespreks- en benaderingstechnieken. Hiermee word je nog beter voorbereid op het examen. Diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Het examen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bestaat uit 2 examenonderdelen: Onderdeel 1: Rechtskennis Onderdeel 2: Gespreks- en benaderingstechnieken en het proces-verbaal De examens worden meerdere keren per jaar afgenomen. Als je voor beide examenonderdelen geslaagd bent, ontvang je het door het ministerie van Justitie verplichtgestelde diploma/getuigschrift BOA. Voor meer informatie betreffende beide examens zoals examendata, uiterlijke aanmelddata en examengelden verwijzen wij je naar de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Exameninstelling Toezicht en Handhaving Postbus 1230 3800 BE Amersfoort Telefoon: 033 - 450 46 78 Internet: www.exth.nl Getuigschrift Een NHA-getuigschrift kun je voor€ 29,- aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger). Vooropleiding Voor de opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is geen specifieke vooropleiding vereist.

Over NHA

De NHA is één van de grootste scholen voor thuisstudies in Nederland. Sinds haar oprichting, ruim 80 jaar geleden, volgden naar meer dan 2 miljoen mensen een cursus en opleiding van NHA.

Erkende MBO en HBO Diploma's
Hogeschool NHA (voor HBO opleidingen) is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als rechtspersoon Hoger Onderwijs. Daarnaast vallen de MBO-opleidingen ook onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB. Voor erkende MBO als HBO diploma's zit je dus goed bij NHA.