Disclaimer

Thuisstudie.nl besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens. Het is echter mogelijk dat zich fouten of onjuistheden voordoen.

Thuisstudie.nl en de aan haar gelieerde websites, ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) als gevolg hiervan of van technische storingen.

Help ons Thuisstudie.nl te verbeteren

Indien je een fout of onjuistheid constateert, meldt die alsjeblieft altijd en direct via info@thuisstudie.nl. Vermeld daarbij in ieder geval de webpagina (url) waarop je de fout hebt gezien.

Copyright

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Thuisstudie.nl is het niet toegestaan creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen op enige wijze te kopiëren.