Wat als je vroegtijdig stopt met een thuisstudie?

Zeker bij langlopende opleidingen, zoals meerjarige MBO of HBO beroepsopleidingen, zal de opleider in veel gevallen vragen om alle lessen in het lopende studiejaar te betalen; ook degene die je niet meer kan of wil volgen.

De algemene voorwaarden gelden, tenzij...

Het algemeen advies is dus altijd: lees de annuleringsvoorwaarden bij de start van iedere opleiding goed door. Dus ook bij een thuisstudie. Dan weet je in ieder geval waarvoor je tekent en wat de opstelling van de opleider zal zijn mocht je onverwacht eerder met je opleiding willen of moeten stoppen.

In de regel zal de opleider eisen dat je in ieder geval een deel van de nog te volgen lessen betaalt. Als je bijvoorbeeld halverwege een MBO opleiding wil stoppen, kan het zijn dat de opleider van je zal vragen om de resterende lessen van het lopende studiejaar te vergoeden.

Hier is door studenten in het verleden al meermalen tegen geprotesteerd. Zelfs tot in de rechtbank. En meerdere rechters en zelfs De Hoge Raad hebben de student in het gelijkgesteld. Dat wil zeggen, de rechter vond in die specifieke gevallen de algemene voorwaarden van de opleider "onredelijk".

De particuliere opleidingsinstituten mogen de algemene voorwaarden echter nog steeds naar eigen inzicht formuleren. En deze zijn in de meeste gevallen ook redelijk. (Ze worden in de regel afgestemd met brancheorganisaties en consumentenorganisatie als De Consumentenbond.) Het kan echter nog steeds zijn dat ze in voorkomende gevallen níet redelijk zijn. En dit geval is het aan de student om bezwaar te maken.

Dus moet je voortijdig met je thuisstudie stoppen? En vind je dat je nog onredelijk veel moet betalen onder de voorwaarden? Neem dan contact op met je rechtsbijstandverzekering. De meeste verzekeraars behandelen jaarlijks tientallen soortgelijke zaken en adviseren je graag over de mogelijkheden en kansen.


Enkele algemene adviezen

  • Lees de Algemene Voorwaarden door wanneer je deze krijgt toegestuurd door de opleider. Als je ze niet krijgt toegestuurd, vraag ze dan aan of zoek ze online op. Besteed extra aandacht aan de annuleringsvoorwaarden.
  • Als je wil/moet stoppen geef dit dan zo snel mogelijk schriftelijk (email) door aan de opleider met een duidelijke reden waarom.
  • Als je vooraf al weet dat er een mogelijkheid bestaat dat je studie niet kunt afmaken (bijvoorbeeld omdat er kans bestaat op een verhuizing naar het buitenland) geef dit dan direct aan en probeer afspraken te maken met de opleider.
  • Als je merkt dat je er met de opleider niet uitkomt, neem dan contact op met de rechtsbijstandsverzekeraar.
Jaap Groenendijk

Jaap Groenendijk

Oprichter en beheerder van Thuisstudie.nl, Abonnement.nl en Proefabonnement.nl.
Geïnteresseerd in een artikel op Thuisstudie.nl over een relevant (studie)onderwerp waar jij veel over weet en met een link naar jouw website? Neem contact op door te mailen naar jaap@thuistudie.nl. Ik informeer je graag over de mogelijkheden en voorwaarden.