• Home/
  • Blog/
  • Waarom academisch schrijven...

Waarom academisch schrijven een vak apart is

Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het spreken van meerdere talen een positieve invloed heeft op de werking van de hersenen.

Of je wel of niet in aanraking komt met academische teksten is afhankelijk van de studie die je volgt, het niveau van de studie en in welk leerjaar je zit. Toch moet elke student vroeg of laat academische teksten lezen, en uiteindelijk ook produceren. Dit kan in de vorm van een scriptie, artikel, plan van aanpak of onderzoeksvoorstel. Er wordt dan van je verwacht dat je deze tekst schrijft in academisch Nederlands. Maar wat verstaan we precies onder ‘academisch schrijven’?


Doelmatig schrijven

In feite heeft academisch taalgebruik maar één doel: een onderzoek zo objectief en concreet mogelijk opschrijven. Alle regels en voorschriften die betrekking hebben op academisch taalgebruik zijn gericht op het bewaken van objectiviteit in je tekst, het elimineren van vrije interpretatieruimte voor de lezer en het voorkomen van (onbedoeld) plagiaat.

Dit zorgt dus dat academisch taalgebruik haaks staat op het taalgebruik dat we gedurende de dag gebruiken om te praten met vrienden, mails te sturen aan collega’s of te bellen met instanties, organisaties en bedrijven. Voor dat laatste gebruik je veelal formeel taalgebruik, en hoewel academisch en formeel taalgebruik op elkaar lijken, is het niet hetzelfde.


What to do

Als je een scriptie, onderzoek of artikel schrijft, is het belangrijk dat je eigenlijk jezelf bij elke zin afvraagt: wat voegt deze informatie toe? Als je daar duidelijk antwoord op kunt geven, schrijf je in principe relevante informatie en blijft je tekst doelmatig.

Als je eigenlijk eerlijk moet toegeven dat je aan het uitweiden bent over onbelangrijke zaken of informatie schrijft die je eerder al genoemd hebt, ben je bezig met tekstuele opvulling, en dus niet meer met academisch schrijven. Het is soms een flinke uitdaging om aan een hoge woordeneis te voldoen en ondertussen relevant te blijven, maar het is wel mogelijk.

Een tweede goede tip is om te zorgen dat je alle afkortingen en acroniemen die je gebruikt de eerste keer uitschrijft en uitlegt. Duidelijkheid is heel belangrijk in een academische tekst en op deze manier zorg je dat al je lezers precies weten wat er bedoeld wordt met een afkorting.


What not to do

Eigenlijk is academisch schrijven in veel grotere mate een oefening in rationeel schrijven. We zien vaak dat studenten en onderzoekers die niet dagelijks bewegen in het wetenschappelijk veld veel subjectiviteit en meningen in hun academische teksten hebben zitten. Daarom is het belangrijk dat je in jouw scriptie of onderzoek geen meningen zet.

Dit kan in een duidelijke vorm zijn, zoals “ik vind dat bedrijf X…”, maar ook in mindere duidelijke vorm. Subjectief taalgebruik sluipt gemakkelijk in een onderzoek in de vorm van irrelevante en onnodige bijvoeglijke naamwoorden. Uitspraken als ‘het succesvolle bedrijf’, ‘de relevante resultaten’, ‘de slechte uitkomst’ of ‘de gemotiveerde participanten’ zijn allemaal overbodig. Je kunt niet bewijzen middels een wetenschappelijke bron dat een bedrijf succesvol is, want, wat is succes eigenlijk?

Als je moet en wil aangeven dat een bedrijf succesvol is, dien je dus te bepalen wat dat succes inhoudt en daarna dien je dat succes concreet op te schrijven. In dit geval zou het dus kunnen zijn: ‘het bedrijf heeft 20% meer omzet gedraaid in 2020 dan zijn directe concurrent, bedrijf x (bronvermelding, 2020).’


Hulp bij het schrijven

Klinkt je dit allemaal wat vreemd in de oren en zou je graag willen dat iemand jouw scriptie nakijkt op taal? Dan kun je het document opsturen aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het corrigeren en nakijken van academische teksten op taal, spelling, grammatica, woordkeuze, professionaliteit en objectiviteit.

Scriptium

Lieve Brekelmans

Dit artikel wordt je aangeboden door Team Scriptium.