HRM (Personeelsmanagement)

‹ Terug

HRM (Personeelsmanagement) - NHA

Niveau:
Management
Duur:
9 maanden
Lesgeld per termijn:
€ 489

Ga naar HRM (Personeelsmanagement) voor actuele (en meer) prijzen en aanbiedingen.

Ontwikkel je tot deskundig HR-adviseur: volg de HRM opleiding op HBO-niveau Human resource management, het is een mooie naam voor personeelsmanagement. Altijd op zoek naar verbeterkansen. Hoe ga je als personeelsmanager om met menselijk kapitaal? Gemotiveerde mensen zijn de motor van de organisatie. Hoe laat je die motor optimaal lopen? Je leert het tijdens de opleiding HRM op HBO-niveau. Als HRM-adviseur functioneer je op een relatief hoog niveau binnen het personeelsmanagement. Arbeidsjuridische kennis combineer met je inzicht in menselijke processen. Veel wetenover personeel en organisatie Introductieprogramma’s, assessmentprocedures en reorganisaties. Als HRM-medewerker moet je overal behoorlijk wat van afweten. En wat dacht je van ziekteverzuim, instroom personeel en loopbaanontwikkeling? Met de opleiding HRM leg je een stevig fundament voor je (door)ontwikkeling tot Adviseur HRM. Je krijgt antwoord op vragen als: Hoe stel ik een functieprofiel op? Hoe selecteer ik geschikte kandidaten? Hoe motiveren we de medewerkers? Wat doe ik bij conflicten tussen een medewerker en de manager? Wat komt er kijken bij een ontslagprocedure? Analyseren en uitzoeken Ook maak je kennis met veelvoorkomende personele vraagstukken. Je leert hoe je een probleem analyseert aan de hand van een methode. Na afronden van de cursus HRM ben je een waardevolle gesprekspartner voor het management. En een betrouwbare partner voor de directie als het gaat om personeels- en talentenbeleid. Officieel diploma Je haalt je officiële NEMAS-diploma HRM al binnen een jaar. Met je NEMAS-diploma in de hand kun je solliciteren op functies als: HRM-beleidsadviseur; Adviseur HRM; HRM-medewerker of personeelsmanager. Hoe maak je optimaal gebruik van de expertise van mensen? Je weet er straks alles van. Solliciteren Geef je loopbaan een boost en ontwikkel je tot allround HR-adviseur. Achterhaal alles wat je moet weten over de menselijke kracht van organisaties met de HRM opleiding op HBO-niveau. Zo werkt studeren bij NHA Studieprogramma opleiding HRM (Personeelsmanagement) Het studieprogramma van de HRM opleiding bevat de volgende vakken: Management en personeelsmanagement In de HRM opleiding behandelen we de kenmerken van personeelsmanagement op verschillende beleidsniveaus en bekijken de plek van dit management binnen het organisatiebeleid. Tevens komen enkele organisatie- en managementtheorieën aan de orde. Personele doelen en het personeelsbeleid Het ontwikkelen van het sociaal- of personeelsbeleid staat hier centraal. Dit betekent o.a. het formuleren van personele hoofddoelen en het nemen van concrete beleidskeuzes. Personeelsplanning Het systematisch rangschikken van werkzaamheden, het opstellen van functieprofielen, het omzetten van behoeften in een plan van aanpak. Hoe kom je tot een optimale personeelsinvulling per afdeling. Personeelsvoorziening Werving en selectie: een vacature omschrijven, een personeelsadvertentie opstellen en plaatsen, een selectieprocedure opstellen, gesprekken voeren en de keuze maken en onderbouwen. Personeelsontwikkeling en begeleiding Introductieprogramma opstellen, loopbaanplanning maken, functioneringsgesprekken, enz. Beloning en motivatie van de medewerkers Hoe weet ik medewerkers zo goed mogelijk te motiveren? Een goede beloning is altijd prettig, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Beoordelen van het personeel Het evalueren van iemands werkzaamheden, beoordelingsgesprekken structureren en uitvoeren, enz. Juridische aspecten Er bestaan natuurlijk diverse wetten en arbeidsovereenkomsten waaraan men zich dient te conformeren. Je leert deze bepalingen te hanteren. Personeelsadministratie Je leert de eisen voor een doelmatige personeelsadministratie op te stellen in de ruimste zin van het woord. Methodische aanpak van het personeelsmanagement Personele vraagstukken leer je middels een systematische probleemanalyse aan te pakken. Tevens komen strategieën aan de orde, waaronder de machtsstrategie. Een perfecte cursus voor iedereen die snel op een hoog niveau wil functioneren binnen het personeelsmanagement. Scriptie Je sluit de opleiding HRM af met een scriptie waarbij je goed wordt begeleid. Diploma HRM (Personeelsmanagement) Je kunt meerdere malen per jaar examen doen voor het officiële NEMAS-diploma HRM. Dit examen bestaat uit 2 delen. Ook het schrijven van een scriptie is onderdeel van deze opleiding. Kies uit meerdere examenlocaties. Voor meer informatie betreffende het examen zoals examendata, uiterlijke aanmelddata en examengelden verwijzen wij je naar de Associatie voor Examinering: Postbus 1230 3800 BE Amersfoort Telefoon: 033-4612159 Internet: associatie.nl Het examen wordt afgenomen namens de Nederlandse Management Stichting (NEMAS). Getuigschrift Een NHA getuigschrift kun je voor€ 29,- aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger). Vooropleiding Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Maar met een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau of de opleiding Middle Management heb je een grotere kans van slagen. Niet geslaagd? Lesgeld terug Je krijgt het lesgeld terugbetaald indien je niet geslaagd bent voor het examen. Voorwaarde voor deze terugbetaling van het lesgeld is dat je al het huiswerk maandelijks hebt ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar 2x aanéén theorie-examen hebt deelgenomen zonder daarvoor te slagen. In dat geval krijg je het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terugbetaald. Je dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum. KTNO-geaccrediteerd Ook is deze opleiding geaccrediteerd door de beroepsvereniging KTNO, actief binnen de complementaire gezondheidszorg. Deze opleiding wordt voor hun leden geadviseerd als vakopleiding HBO en kan nascholingspunten opleveren.

Over NHA

De NHA is één van de grootste scholen voor thuisstudies in Nederland. Sinds haar oprichting, ruim 80 jaar geleden, volgden naar meer dan 2 miljoen mensen een cursus en opleiding van NHA.

Erkende MBO en HBO Diploma's
Hogeschool NHA (voor HBO opleidingen) is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als rechtspersoon Hoger Onderwijs. Daarnaast vallen de MBO-opleidingen ook onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB. Voor erkende MBO als HBO diploma's zit je dus goed bij NHA.