SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 1 van 3

  • Home/
  • Rubrieken/
  • SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 1 van 3
‹ Terug

SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 1 van 3 - NHA

Niveau:
Counseling
Duur:
36 maanden
Lesgeld per termijn:
€ 1799

Ga naar SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 1 van 3 voor actuele (en meer) prijzen en aanbiedingen.

SNRO HBO opleiding Psychosociaal Counselor We hebben een studentenstop ingevoerd v.a. 1 januari 2023. Dit om de vele actieve OPC studenten de aandacht te kunnen blijven bieden, die zij van ons gewend zijn. Het is niet meer mogelijk om te starten met deze opleiding. Een opleiding volgen tot psychosociaal counselor en na het behalen van je diploma direct toegelaten worden tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg? Direct een zorgverlenersnummer ontvangen, zodat je cliënten in aanmerking komen voor vergoeding door ziektekostenverzekeraars? Volg de SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituut Psychodidact en is gebaseerd op de filosofie van professor doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. De opleiding is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding en voldoet aan de PLATO eindtermen voor Psychosociale Basiskennis (PsBK). Als eerste opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees ingeschaald: de opleiding is in het Nederlandse en Europese kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald: dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor."Ik heb mezelf leren kennen en kan mij daarmee openstellen voor de ander"Esther van der Weerd-Geluk Beoordeling: 9"Ik vond het geweldig om echt met mensen aan de slag te gaan"Dorien Abels Beoordeling: 9"Ik heb mijzelf kunnen ontwikkelen tot een professionele, capabele hulpverlener"Mirriam Guljé Beoordeling: 8,5"Ik heb mezelf leren kennen en kan mij daarmee openstellen voor de ander"Esther van der Weerd-Geluk Beoordeling: 9"Ik vond het geweldig om echt met mensen aan de slag te gaan"Dorien Abels Beoordeling: 9"Ik heb mijzelf kunnen ontwikkelen tot een professionele, capabele hulpverlener"Mirriam Guljé Beoordeling: 8,5 OPC staat voor behandelende psychologie Voordat je uitgebreide informatie krijgt over OPC met betrekking tot het vak, het programma en de erkenning, scheppen we graag eerst helderheid in het land van de psychologie. We onderscheiden drie vormen: - de onderzoekspsychologie; - de toegepaste psychologie; - de behandelende psychologie. Binnen de onderzoekspsychologie wordt menselijk gedrag bestudeerd. Via vaststaande methoden (waar experimenten vaak deel van uitmaken) wordt gedrag in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de invloed van kleuren op aankoopgedrag van consumenten of onder welke voorwaarde een bepaalde hechting tot stand komt. Mensen die werken binnen deze vorm van psychologie zijn wetenschappelijk onderzoeker, zij zijn universitair geschoold. Onderzoeken is echter niet gelijk aan toepassen. De toegepaste psychologie houdt zich bezig met psychologische principes en theorieën en gebruikt deze om problemen in de praktijk op te lossen. Algemene psychologische kennis wordt ingezet om vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing van de psychologie. Maar toepassen is niet gelijk aan behandelen. Behandelen of begeleiden van cliënten staat centraal binnen de behandelende psychologie. De BIG geregistreerde Gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog), Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair geschoolde psychologen (de Psychotherapeut kan ook een psychiater zijn) die cliënten/patiënten behandelen. Na hun bachelor en master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar in deze richting gevolgd, waardoor ze behandelaar zijn geworden. Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware) psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Op HBO-niveau kun je dit procesbegeleidende vak leren in de Europees ingeschaalde Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). Je wordt opgeleid om mensen te begeleiden die juist geen (zware) psychische problemen hebben maar wel moeilijk kunnen omgaan met wat er op hun pad komt. Begeleid mensen in veranderingsprocessen Leer veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Mensen die na bijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte of ontslag ondersteuning zoeken. De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt. De opleiding maakt gebruik van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring). De opleiding is praktijkgericht en vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk zichtbaar wordt. OPC geeft hiermee antwoord op de vraag vanuit het werkveld: de vraag naar professionele counselors die zelfstandig mensen kunnen begeleiden in veranderingsprocessen. Voor wie is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld? Werken met mensen, daar draait het om bij psychosociaal counselen. De opleiding volg je om een carrièreswitch te maken, om je naast een studie of baan in dezelfde richting verder te verdiepen of om een eigen praktijk te beginnen. De Opleiding Psychosociaal Counselor is interessant voor: maatschappelijk werk(st)ers - om naast omgevings- en taakgericht, mensen ook emotioneel te begeleiden; verpleegkundigen - om op een dieper level met mensen te communiceren; docenten - om studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei; leidinggevenden - om werknemers optimaal te laten functioneren; voor mensen met een SPW diploma - om op HBO niveau door te studeren; voor mensen met een getuigschrift SPH - om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaanén de praktijkkant van het therapeutische vak te leren; voor mensen met een getuigschrift (toegepaste) psychologie - om naast kennis over gedrag, vaardigheden te ontwikkelen in begeleiding van gedragsverandering; voor mensen die binnen hun werkveld of persoonlijke leven de omgang met anderen willen verbeteren. Wat zijn de beroepsmogelijkheden van de Psychosociaal Counselor? De psychosociaal counselor werkt: in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld huisarts, psycholoog, fysiotherapeut of haptonoom; in het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten; bij organisaties die ambulante zorg verlenen; als zelfstandige binnen een eigen praktijk. Officiële SNRO HBO registeropleiding Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het SNRO HBO-diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt. Zorgverlenersnummer Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvang je een zorgverlenersnummer (AGB code). Zo werkt studeren bij NHA Studieprogramma SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen, een stagetraject, een praktijkonderzoek en portfolio opbouw, te voltooien in drie jaar. De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselorscompetenties op HBO-niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in jouw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van jouw studie moet blijken of je de counselorscompetenties op het juiste niveau beheerst. Je legt jouw competenties vast in een portfolio. Het portfolio kun je zien als een map waarin je bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat je bezig bent met jouw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment jouw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd portfolio rond je jouw studie af. Het studieprogramma Wanneer je de opleiding in drie jaar wilt voltooien ziet het programma er zo uit: 1ste jaar: Praktische psychologie en Persoonlijke psychologie Praktische psychologie - reis door de wereld van de psychologie - de mens en zijn gedrag. Een uitgebreide kennismaking met de psychologie. Algemene items en theoretische inzichten komen aan bod. Onderwerpen zijn: waarnemen, motivatie, persoonlijkheid, sociaal gedrag, eerste indruk, opvoeding, geheugen, taal, emoties, humor, intelligentie en creativiteit, communicatie, stress enzovoorts. Persoonlijke psychologie (zelfreflectiemap) - reis door de binnenwereld van jouw psyche - jij en jouw gedrag. Binnen dit deel van de module ga je jouw eigen gedrag in kaart brengen en verklaren. Een professioneel counselor heeft zicht op eigen ontwikkelpunten en kwaliteiten. Een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed counselorschap. Tijdens de module Praktische en Persoonlijke psychologie volg je onlineéén praktijkdag. Op deze dag wordt het belang van zelfreflecterend vermogen binnen de hulpverlening onder de loep genomen. Thema's als overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen worden aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Natuurlijk is er ook tijd ingebouwd voor vragen: zowel inhoudelijk over de stof als over de opbouw van de opleiding. 1ste jaar: Klinische psychologie 1 en 2 Pathologisch (afwijkend, slecht aangepast en abnormaal) menselijk gedrag in kaart. Wat is normaal gedag en wat is abnormaal gedrag? Met welke cliënten werkt een psychosociaal counselor en welke cliënten verwijst hij door? Aan bod komen de volgende onderwerpen: emotionele verwerking en rouw, normale en abnormale depressies, agressieproblematiek, angststoornissen, aangeleerde angsten, seksuele stoornissen, dissociatiestoornissen, anorexia nervosa, netheids- en precisiedwang, schizofrene stoornissen, waanstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en valkuilen van persoonlijkheidsproblematiek. Bij de module Klinische psychologie 1 en 2 worden online drie praktijkdagen voor je gereserveerd. Dag 1 staat in het teken van het concept (de achterliggende gedachte van klinische psychologie). Dag 2 komt de structuur aan bod (hoe verhouden zich de verschillende ziektebeelden tot elkaar). Dag 3 gaat over het gebruik (de toepassing binnen het werkveld). 2de jaar: Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek Begeleiden van cliënten naar gedragsverandering (van probleem naar oplossing of omgangsvorm). In deze module leer je op gestructureerde wijze counselinggesprekken te leiden. Via een stappenplan met bijbehorende technieken jouw cliënt begeleiden naar het werkelijke probleem. Door middel van doelen, strategieën en acties dit probleem ombuigen naar een oplossing. En dit alles zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van het proces (tips en adviezen blijven achterwege). De cliënt bepaalt zelf wat ze wil, de counselor faciliteert het proces. Bij deze module hoort het Hupper college Professioneel hulpverlenen: de gespreksmethodiek. Tijdens dit college, dat geheel online is te volgen, wordt de theorie uit het boek stap voor stap uitgelegd en doorgenomen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je kunt zo vaak kijken als je wilt op de momenten die jou het beste uitkomen, je kunt er oefeningen maken en demo’s bekijken. De drie online praktijkdagen die horen bij de module Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek worden gebruikt om dieper op de stof in te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens deze dagen zul je deelnemen aan verschillende rollenspelen. Je wisselt van positie tussen counselor, cliënt en observator om vanuit verschillende invalshoeken het counselingsproces te ervaren. Ook twee counselingsessies bij je mentor maken deel uit van deze module. Tijdens deze sessies komen situaties aan bod die in jouw eigen leven spelen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Tegelijkertijd bieden deze contacten de mogelijkheid te ervaren hoe het is om op de cliëntenstoel te zitten. Daarnaast krijg je hierdoor de gelegenheid te ontdekken hoe een counselor werkt. 3de jaar: Sociale psychologie De mens in contact met zijn sociale omgeving (maatschappij, cultuur, klassen en groepen). De gedragsmatige wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving (invloed van en op groepsprocessen) komt aan bod. Omdat de cliënt deel uitmaakt van verschillende systemen is het van groot belang de kracht van het groepsproces te bestuderen. Verschillende onderwerpen zijn: interpersoonlijke aantrekkingskracht, groepsprocessen, leiderschap, sociale beïnvloeding, sociale ongelijkheid, sociale verandering, enzovoorts. Voor deze module is een online college ontwikkeld waarin je tijdens tien lessen de belangrijkste thema’s uit de stof gedoceerd krijgt. Oefeningen, extra beeldmateriaal en controlevragen maken dat je op een speelse manier aan de slag gaat met de lesstof. 3de jaar: Medische kennis - anatomie, fysiologie en pathologie De opbouw van het menselijk lichaam. Functioneren van cellen, weefsels en organen. De oorzaken, de aard en de gevolgen van lichamelijke ziekten. Lichamelijke oorzaken kunnen leiden tot psychische klachten en omgekeerd. We kunnen ook zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met die reden mag de module Medische kennis niet ontbreken in de Opleiding Psychosociaal Counselor. 3de jaar: Stagetraject De toetsing van jouw kennis en kunde in het werkveld Het 3de jaar is (als je het aangegeven studietempo doorloopt) je stagejaar. Voor je stage kun je kiezen uit verschillende door Psychodidact voorgestelde stageplaatsen waar begeleiden van voornamelijk emotioneel gezonde mensen centraal staat. Op die stageplaatsen doe je een jaar begeleid vrijwilligerswerk van 4 tot 6 uur per week. Afhankelijk van het adres waar je aan de slag gaat, gebeurt dat op locatie of vanuit de thuissituatie, face to face, telefonisch of online. Je ontwikkeling zal binnen de opleiding gemonitord worden door een interne stagebegeleider. Ieder stageadres werkt met een intake/kennismakingsgesprek om zich ervan te verzekeren dat het werk bij je past. Je doorloopt dus een vorm van sollicitatie. Bij alle stageadressen zal ook gevraagd worden om een training te volgen voor de begeleiding van de specifieke doelgroep en werkzaamheden. Of dat op locatie gebeurt of online, is afhankelijk van het stageadres. Het stagetraject kan door NHA en Psychodidact worden aangepast aan de vraag vanuit het werkveld. 3de jaar: Praktijkonderzoek binnen het vakgebied Praktijkonderzoek naar de effectiviteit van psychosociale hulpverlening. De module Praktijkonderzoek is onderdeel van het afstudeertraject. Tijdens deze module volg je een online college waarin de belangrijkste principes van praktijkgericht onderzoek worden uitgelegd. Je leert hoe onderzoek wordt opgezet, hoe onderzoek wordt uitgevoerd, hoe data worden verwerkt, resultaten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan. Daarnaast voer je een onderzoeksopdracht uit waarbij je zelf een korte enquête gaat opstellen. Doel van de module is om inzicht te krijgen in de manier waarop psychologen tot hun kennis komen over menselijk gedrag en de basisvaardigheden te ontwikkelen om in de toekomst zelfstandig praktijkgericht onderzoek op te kunnen zetten. Alle jaren: Portfolio opbouw Tijdens de studiejaren ontwikkel je de competenties die gevraagd worden van een professioneel psychosociaal counselor. Je legt deze groei vast in jouw portfolio. Op zes momenten tijdens je studie krijg je van jouw mentor online feedback op je portfolio ontwikkeling (de mentormomenten). De mentor gaat vragen stellen, op zaken wijzen, tips geven en uitnodigen om zaken verder te onderzoeken. Dit gebeurt schriftelijk en met videobeelden. Zo kun je face to face de zaken bespreken en de hoofdpunten nog eens teruglezen. Je rondt je studie af met een afstudeerportfolio waarin je aantoont dat jouw competenties in voldoende mate zijn ontwikkeld. Diploma SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het SNRO HBO diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt. OPC is een SNRO HBO registeropleiding De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is door de onafhankelijke organisatie SNRO geaccrediteerd op HBO waardigheid en opgenomen in hun register. Daarnaast heeft SNRO vastgesteld dat OPC voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Zorgverlenersnummer Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kun je aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvang je een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen je cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende zorgverzekeraars. Toetsing De vier theoriemodulen worden afgerond met een digitaal tentamen in een testcentrum in jouw regio. De kosten voor een theorietentamen zijn€ 132,50. De praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek) wordt in het tweede jaar getoetst met een live-testing. Deze testing vindt plaats in regio's-Hertogenbosch en deelname kost€ 200,-. Je rondt de studie af met het afstudeerportfolio waarvan de beoordeling€ 250,- kost. Tentamen afleggen: kan elke dagén dicht bij huis Voor de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) kun je iedere werkdag theorietentamen afleggen bij een testcentrum bij jou in de buurt. Kies uit 17 verschillende locaties verspreid over Nederland of Paramaribo of Curacao. Jouw voordeel: geen lange reistijd; niet lang wachten op een examendatum. Je kunt je tentamen afleggen wanneer jij er klaar voor bent; de uitslag van jouw tentamen is snel bekend; het examengeld betaal je bij NHA pas bij aanmelding voor het examen! 100% examengarantie Mocht je onverhoopt niet slagen voor een tentamen, dan bieden wij examen-garantie en leiden wij jou gratis op voor het hertentamen.

Over NHA

De NHA is één van de grootste scholen voor thuisstudies in Nederland. Sinds haar oprichting, ruim 80 jaar geleden, volgden naar meer dan 2 miljoen mensen een cursus en opleiding van NHA.

Erkende MBO en HBO Diploma's
Hogeschool NHA (voor HBO opleidingen) is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als rechtspersoon Hoger Onderwijs. Daarnaast vallen de MBO-opleidingen ook onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB. Voor erkende MBO als HBO diploma's zit je dus goed bij NHA.