Hoger Management

‹ Terug

Hoger Management - NHA

Niveau:
Management
Duur:
12 maanden
Lesgeld per termijn:
€ 521

Ga naar Hoger Management voor actuele (en meer) prijzen en aanbiedingen.

Doorgroeien of de grote sprong wagen? Volg de Hoger Management opleiding Managen is een werkwoord. Het is een vak apart. Als manager in het hoger kader moet je ook van diverse markten thuis zijn. Volg de Hoger Management opleiding en je weet wat nodig is om als manager effectief en efficiëmt leiding te geven. Je bent als manager nauw betrokken bij zowel de kerntaken van je afdeling als bij andere zaken die in je team van kennisspecialisten spelen. Van alle ins en outs ben je volledig op de hoogte. In de Hoger Management opleiding van NHA doe je de nodige kennis op om je functie optimaal uit te voeren. Opleiding Hoger Management: voorbereiding op je nieuwe rol Met de opleiding Hoger Management op HBO-niveau stoom je jezelf klaar voor een nieuwe leidinggevende rol. En dat in een jaar tijd. Als bonus ontvang je ook nog eens het officieel erkende NEMAS-diploma. Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, College van Bestuur, CEO, directie, MR en OR: in deze cursus ga je aan de slag met organogrammen. Je kunt straks exact de functies en de verschillen tussen organen duiden. Analyseer krachten en zwakheden Ook leer je in de opleiding om aan de hand van een bekend sterke-zwaktemodel (SWOT) de krachtén achilleshiel van je afdeling of bedrijf in kaart te brengen. En strategische-, ontwerp- en stuurvariabelen? Na deze opleiding kun je ze wel dromen. Leer een afdeling aansturen in de Hoger Management opleiding Leidinggeven aan mensen is een wezenlijk onderdeel van je werk als hoger manager. In de Hoger Management opleiding maak je kennis met leiderschapsstijlen en motivatietheorieën. Bij effectief leidinggeven komt een dosis psychologie om de hoek kijken. Waarom loopt een collega achter op zijn ontwikkelplan? Hij ziet de laatste tijd ook best witjes. En wat maakt dat een andere collega haar targets wederom niet lijkt te halen? In de Hoger Management opleiding leer je hoe je kijkt‘achter’ gedrag en hoe je vervolgens zaken kunt bijsturen. Voer voortgangsgesprekken en meer Bij het leidinggeven aan een team komt heel wat kijken. Waar moet je bijvoorbeeld allemaal op letten bij een ontslagprocedure? En hoe voer je voortgangsgesprekken? Ook dat komt in de Hoger Management opleiding aan bod. Ambieer je een managementfunctie in het hoger kader? Zorg dat je thuis raakt in personeelsbeleid, organisatiekunde en kwaliteitszorg. De opleiding Hoger Management van NHA bereidt je optimaal voor! Zo werkt studeren bij NHA Studieprogramma Hoger Management Het studieprogramma van de opleiding Hoger Management bestaat uit de onderdelen'Organisatietheorie','Organisatietypologie','Organisatiefuncties','Vitale organisaties in de toekomst'en'Integrale kwaliteitszorg'. Onder andere de volgende onderwerpen komen hierin aan bod: Organisatietheorie In deze inleiding maken we kennis met een groot aantal vaktermen binnen het management. We leren de vaktaal, gaan dieper in op een aantal belangrijke theorieën en belichten de denkwijzen van grondleggers als Galbraith en Mintzberg. Het bestuursproces Hier staan de taken van de manager en het organisatiebestuur centraal. Tevens leer je alles over strategische, ontwerp- en stuurvariabelen. Strategie Je leert o.a. hoe je een stakeholderanalyse dient op te stellen en hoe je een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) kunt maken. Organisatieontwerp We zien welke variabelen een rol spelen bij het organisatieontwerp. Leidinggeven Uiteraard komen meerdere vormen van leidinggeven aan bod in deze Hoger Management opleiding. We behandelen leiderschapstheorieën en motivatietheorieën en helpen je een team zo effectief mogelijk te maken. Organisatietypologie Soorten organisatietypologieën, elementen die de cultuur van een organisatie bepalen, methoden om de cultuur in een organisatie te veranderen (opleiding, aanname- en ontslagbeleid, beoordelings- en beloningsbeleid enz). Organisatieadvies Onderzoekstechnieken, de aanpak van een organisatieprobleem, communicatie-analyse, interim management, opleidingsmodel. Alle facetten komen aan bod. Kwaliteitszorg Middels kwaliteitsmanagement leer je processen continu te verbeteren. In deze overzichtelijke en praktijkgerichte cursus van NHA komt dus een breed scala aan onderwerpen aan bod. Scriptie Je sluit de opleiding Hoger Management af met een scriptie waarbij je goed wordt begeleid. Diploma Hoger Management Je kunt meerdere malen per jaar examen doen voor het door bedrijfsleven en overheid officieel erkende NEMAS-diploma Voortgezet management. Dit examen bestaat uit 2 delen. Ook het schrijven van een scriptie is onderdeel van deze opleiding. Voor meer informatie betreffende het examen zoals examendata, uiterlijke aanmelddata en examengelden verwijzen wij je naar de Associatie voor Examinering. Internet: associatie.nl Het examen wordt door de Associatie afgenomen namens de Nederlandse Management Stichting (NEMAS). Getuigschrift Een NHA getuigschrift kun je voor€ 29,- aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger). Vooropleiding Voor deze opleiding is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau of de opleiding Middle Management gewenst. Niet geslaagd? Lesgeld terug Je krijgt het lesgeld terugbetaald indien je niet geslaagd bent voor het examen. Voorwaarde voor deze terugbetaling van het lesgeld is dat je al het huiswerk maandelijks hebt ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar 2x aanéén theorie-examen hebt deelgenomen zonder daarvoor te slagen. In dat geval krijg je het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terugbetaald. Je dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum.

Over NHA

De NHA is één van de grootste scholen voor thuisstudies in Nederland. Sinds haar oprichting, ruim 80 jaar geleden, volgden naar meer dan 2 miljoen mensen een cursus en opleiding van NHA.

Erkende MBO en HBO Diploma's
Hogeschool NHA (voor HBO opleidingen) is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als rechtspersoon Hoger Onderwijs. Daarnaast vallen de MBO-opleidingen ook onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB. Voor erkende MBO als HBO diploma's zit je dus goed bij NHA.