Financieel Management

‹ Terug

Financieel Management - NHA

Niveau:
Management
Duur:
12 maanden
Lesgeld per termijn:
€ 404

Ga naar Financieel Management voor actuele (en meer) prijzen en aanbiedingen.

Kom financieel goed voor de dag: volg de opleiding Financieel Management De financial controller komt aan je bureau en vraagt:‘heb je op basis van het vastgestelde budget al een tussentijdse calculatie gemaakt?’ Enige (basis)kennis van financieel management helpt je verder. Volg deze opleiding op HBO-niveau en je weet precies wat je te doen staat op het gebied van financieel management.‘s Avonds sla je direct aan het googelen: hoe maak je ook alweer een tussentijdse berekening? Je weet alles van je vakgebied. Maar naarmate je verder komt in je ontwikkeling, kom je ook meer in aanraking met begrotingen, kengetallen en kostenplaatsen. Wat nu? Goed begrijpen Hoe voorkom je dat je met je mond vol tanden staat? Hoe zorg je ervoor dat je goed begrijpt wat de controller bedoelt? En: hoe en wanneer maak je eigenlijk zo’n calculatie? Natuurlijk kun je op internet alles opzoeken. Maar voor inzicht in financieel management, beleid en planning heb je meer uitleg nodig. Veel meer. Kennis meteen benutten In de opleiding Financieel Management krijg je de uitleg zodanig dat je alle begrippen goed in een kader kunt plaatsen. Je verwerft financieel-economisch inzicht. De cursus is praktisch van aard waardoor je nieuwe inzichten direct toepast. In je cursus krijg je antwoord op vragen als: Hoe ziet een solide financieel managementsysteem eruit? Wat zijn precies de verschillen tussen begroten en budgetteren? Hoe moet ik cijferoverzichten interpreteren? Welke marge hanteer ik voor onvoorziene kosten? Hoe monitor ik de besteding van het budget? Overschrijden en voorkomen Heel belangrijk: hoe voorkom je overschrijding van het budget? Ook dat leer je in de cursus Financieel Management. Je ontdekt hoe je met je budget of subsidie netjes uitkomt. Maar als je geld overhoudt, krijg je het jaar erop toch minder? Of dat een broodje-aapverhaal is, achterhaal je in de cursus. Gesprekspartner worden Laat je niet verrassen. Verwerf financieel inzicht en word een gesprekspartner voor de controller en directie. Volg de opleiding Financieel Management. Zo werkt studeren bij NHA Studieprogramma Financieel Management De volgende onderwerpen worden behandeld: De fasen van het financieel managementproces de plek van financieel management binnen een organisatie; de kenmerken van financieel management op verschillende beleidsniveaus. De eisen en uitgangspunten van een volwaardig financieel managementsysteem de behoefte en eisenpakket aan een volwaardig financieel systeem binnen de verschillende organisatietypen; de verhouding tussen het financiële beleidsterrein en de overige hoofdfuncties binnen de organisatie. Strategisch financieel beleid het financieel beleid als onderdeel van de totale strategische beleidsvorming; de doelstellingenhiërarchie van een organisatie in financieel opzicht, formulering van financiële hoofddoelen en de uitwerking naar werkbare financiële taken. Het vastleggen van de financiële planning in de vorm van een begroting de gemaakte beleidskeuzes in financi-â¨ële termen vertalen met het oog op een doelmatige planning op lange en korte termijn; een begroting beoordelen op doelmatigheid, verwachte effectiviteit en duidelijkheid. Van begroten naar budgetteren de kostensoorten van een geproduceerde begroting te verdelen over relevante organisatorische delen of kostenplaatsen; de kosten volgens de standaard verbijzonderings- en calculatiemethoden te verdelen over de productie en de organisatie. Budgettering als instrument voor de leiding de afgeleide beleidskeuzes op het terrein van budgettering; de systematiek rond de budgettering als een motiverings- en communicatiemiddel. Aan het eind van deze cursus kun je de financiële gegevens binnen jouw bedrijf veel beter interpreteren en verwerken. Een must voor iedereen die een beter inzicht wil verkrijgen in cijfers en resultaatgericht wil sturen. Diploma Financieel Management Bij NHA rond jij je opleiding af in het tempo dat het best bij jou past. Je bepaalt zelfóf en wanneer je er aan toe bent om je opgedane kennis te toetsen. Examen: elke dag en dicht bij huis De opleiding Financieel Management kun je afronden met een examen. Ben je geslaagd voor het examen, dan ontvang je van ons het NHA-instituutsdiploma. Dagelijks kun je digitaal je examen afleggen op een locatie bij jou in de buurt. Dit bespaart reistijd en je kunt meteen het examen maken als je de lesstof hebt afgerond. Je bepaalt zelf waar en wanneer je het NHA-examen wilt maken. Jouw voordelen: geen lange reistijd; niet lang wachten op een examendatum. Je kunt je examen afleggen wanneer jij er klaar voor bent; geen examenstress; de uitslag van jouw examen is snel bekend; examen maken kan ook in Paramaribo en Curaçao Aanmelding Aanmelden voor het examen is heel eenvoudig. In het lespakket tref je een uitnodiging aan om je aan te melden voor het examen. Het examengeld bedraagt€ 132,50. Bij NHA betaal je het examengeld pas bij aanmelding voor jouw examen. Getuigschrift Een NHA-getuigschrift kun je voor€ 29,- aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger). Niet geslaagd? Lesgeld terug Je krijgt het lesgeld terugbetaald indien je niet geslaagd bent voor het examen. Voorwaarde voor deze terugbetaling van het lesgeld is dat je al het huiswerk maandelijks hebt ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar 2x aanéén theorie-examen hebt deelgenomen zonder daarvoor te slagen. In dat geval krijg je het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terugbetaald. Je dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum. Vooropleiding Voor deze opleiding is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau of de opleiding Middle Management gewenst.

Over NHA

De NHA is één van de grootste scholen voor thuisstudies in Nederland. Sinds haar oprichting, ruim 80 jaar geleden, volgden naar meer dan 2 miljoen mensen een cursus en opleiding van NHA.

Erkende MBO en HBO Diploma's
Hogeschool NHA (voor HBO opleidingen) is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als rechtspersoon Hoger Onderwijs. Daarnaast vallen de MBO-opleidingen ook onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB. Voor erkende MBO als HBO diploma's zit je dus goed bij NHA.