Juridisch Secretaresse

‹ Terug

Juridisch Secretaresse - NHA

Niveau:
Rechten
Duur:
14 maanden
Lesgeld per termijn:
€ 1119

Ga naar Juridisch Secretaresse voor actuele (en meer) prijzen en aanbiedingen.

Word een duizendpoot met juridische vaardigheden met de Juridisch Secretaresse opleiding Van het ontleden van wetsartikelen tot kennis van ontslagrecht, en van dossiermanagement tot agendabeheer, na afronding van de opleiding Juridisch Secretaresse beschik jij over verschillende essentiële juridische vaardigheden, om juridische vraagstukken succesvol te kunnen beantwoorden. Als Juridisch Secretaresse ben jij dé belangrijke schakel tussen het management en de cliënten. Je geeft advies aan het management over juridische vraagstukken en je staat cliënten en bezoekers te woord. Een echte duizendpoot dus! Met de Juridisch Secretaresse opleiding word jij klaargestoomd voor dit vak. Juridisch Secretaresse; opleiding voor iedereen De Juridisch Secretaresse opleiding kan door iedereen worden gevolgd. De opleiding start bij de basis en is bijzonder geschikt wanneer jij het management binnen een organisatie wilt kunnen adviseren over juridische vraagstukken die in de onderneming spelen. Met een cursus Juridisch Secretaresse kun je aan de slag bij een advocatenkantoor, rechtbank of gemeente. Maar ook in het bedrijfsleven is veel vraag naar kennis van juridische zaken. Kennis van Nederlands recht Na afronding van deze cursus Juridisch Secretaresse beschik je over verschillende essentiële juridische vaardigheden, die nodig zijn om wetten en jurisprudentie te vinden en deze vervolgens juist te interpreteren en toe te passen. Daarnaast doe je uitgebreide kennis op over het Nederlandse recht in deze opleiding. Juridisch Secretaresse worden, betekent dat je verstand hebt van de (hoofd)gebieden privaatrecht, bestuursrecht en arbeidsrecht. Tot slot leer je de basisvaardigheden uit het secretariaatspraktijk, zoals agendabeheer en bezoekers ontvangen. Zo werkt studeren bij NHA Studieprogramma Juridisch Secretaresse Tijdens de Juridisch Secretaresse opleiding komen diverse onderwerpen aan bod. Het studieprogramma bestaat uit vijf modules, namelijk juridische vaardigheden, privaatrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht&sociale zekerheid niveau 4 en secretariaatspraktijk. Juridische vaardigheden In de eerste module van de Juridisch Secretaresse opleiding maak je kennis met diverse juridische vaardigheden, die als basis dienen voor het vervolg van de cursus. Je leert bijvoorbeeld hoe je relevante wetsartikelen kunt vinden in jouw wettenbundel en hoe je wetsartikelen moet ontleden. Ook het gebruiken van juridische literatuur en parlementaire stukken, dossierbeheer en dossiermanagement komen aan bod. In deze module ga je nog niet inhoudelijk in op een van de verschillende rechtsgebieden. Privaatrecht In de tweede module ga je inhoudelijk in op het privaatrecht. Je leert alle facetten van het privaatrecht kennen. Onderwerpen zoals personen- en familierecht, ondernemingsrecht, vermogensrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht, erfrecht, burgerlijke rechtsvordering, faillissementsrecht, de notaris en het kadaster komen aan bod. Bestuursrecht Tijdens deze module maak je kennis met het bestuursrecht. Onderwerpen zoals bevoegdheden van het openbaar bestuur, beschikkingen, handhaving van bestuursrecht, privaatrechtelijke instrumenten, klachten en aansprakelijkheid komen aan bod. Arbeidsrecht&sociale zekerheid niveau 4 In deze module van de opleiding Juridisch Secretaresse komt het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht aan bod. Je leert meer over: arbeidsovereenkomsten, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, ondernemingsraad, ontslagrecht en arbeidsongeschiktheid. Maar ook sociale wetgeving, sociale verzekeringen, beëindiging van dienstverband en arbeidsprocesrecht komen aan bod. Secretariaatspraktijk Tenslotte ga je aan de slag met de module secretariaatspraktijk. Je leert zaken als agendabeheer, vergaderingen organiseren. Maar ook onderwerpen zoals postbehandeling, e-mailetiquette, bezoekers ontvangen en omgangsvormen komen aan bod in de Juridisch Secretaresse opleiding. Diploma Juridisch Secretaresse De modules Privaatrecht en Bestuursrecht kun je afronden metéén NHA-examen. Het examen Arbeidsrecht&sociale zekerheid niveau 4 leg je af bij de Associatie voor Examinering. Associatie voor Examinering Het examen van de Associatie voor Examinering wordt flexibel per computer afgenomen en je kunt zelf aangeven wanneer je het examen wenst af te leggen. De examenplaatsen liggen verspreid over Nederland. Je kunt een plaats uitzoeken die bij jou in de buurt ligt. Voor meer informatie betreffende het examen zoals examendata, uiterlijke aanmelddata en examengelden verwijzen wij je naar de Associatie voor Examinering. Postbus 1230 3800 BE Amersfoort Telefoon: 033-4612159 Internet: associatie.nl Aanmelding NHA-examen Aanmelden voor het NHA-examen Privaatrecht&Bestuursrecht kan eenvoudig via Plaza. Het examengeld bedraagt€ 132,50. Bij NHA betaal je het examengeld pas bij aanmelding voor jouw examen. NHA-Instituutsdiploma Zodra je het NHA-examen met goed gevolg hebt afgelegd (5,5 of hoger), het Associatie examen hebt behaald en het huiswerk van de module Juridische Vaardigheden en Secretariaatspraktijk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger) kun je het NHA instituutsdiploma aanvragen. Wij raden je aan om voor het volgen van deze cursus een wettenbundel aan te schaffen. Vooropleiding Voor de opleiding Juridisch Secretaresse is geen specifieke vooropleiding vereist. Getuigschrift Een NHA getuigschrift kun je voor€ 29,- aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger). Niet geslaagd? Lesgeld terug Je krijgt het lesgeld terugbetaald indien je niet geslaagd bent voor het examen. Voorwaarde voor deze terugbetaling van het lesgeld is dat je al het huiswerk maandelijks hebt ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar 2x aanéén theorie-examen hebt deelgenomen zonder daarvoor te slagen. In dat geval krijg je het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, terugbetaald. Je dient hiertoe wel de hele cursus afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum.

Over NHA

De NHA is één van de grootste scholen voor thuisstudies in Nederland. Sinds haar oprichting, ruim 80 jaar geleden, volgden naar meer dan 2 miljoen mensen een cursus en opleiding van NHA.

Erkende MBO en HBO Diploma's
Hogeschool NHA (voor HBO opleidingen) is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als rechtspersoon Hoger Onderwijs. Daarnaast vallen de MBO-opleidingen ook onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB. Voor erkende MBO als HBO diploma's zit je dus goed bij NHA.