STAP-budget snel vergeven: 38.000 aanmeldingen in 3 uur

Afgelopen week heeft het UWV gemeld dat het budget van €34 miljoen binnen drie uur was vergeven en dat er 38.000 mensen zich hebben kunnen aanmelden voor het STAP-budget. Het budget bedraagt maximaal €1000 per persoon.

Het STAP-budget is een door de Nederlandse overheid gesubsidieerd programma waarmee mensen een opleiding kunnen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget moesten geïnteresseerden vóór 10 uur inloggen. Er zou een willekeurige wachtrij worden gevormd op het moment dat het loket openging. Er hadden zich echter in totaal 159.000 mensen aangemeld.

De regeling kwam vorig jaar in de plaats van het aftrekken van studiekosten van de belasting. Dat was minder toegankelijk voor mensen met een lager inkomen, omdat zij de kosten van de opleiding niet altijd zelf konden voorschieten.

De laatste kans(en) op een STAP-budget

Voor dit jaar resteren nog 3 perioden waarin een STAP-budget kan worden aangevraagd:

  • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
  • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
  • 1 november 2023 t/m 31 december 2023

De Voorjaarsnota van dit jaar heeft aangegeven dat de STAP-regeling hierna per 1 januari 2024 zal worden beëindigd. Dit heeft geleid tot bezorgdheid bij het UWV over de mogelijkheden voor scholing om verder te komen op de arbeidsmarkt. Deze zorg wordt ondermeer gevoed door de verwachting dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig nog zal aanhouden. De regeling helpt vooral mensen vooruit die eerder geen opleiding konden volgen.

Het verdwijnen van de regeling heeft ook voor onbegrip gezorgd bij aanbieders van opleidingen. Volgens hen slaagde de overheid er met deze regeling voor het eerst in om mensen te stimuleren om te gaan leren.

Alternatieve scholingsmogelijkheden

Het UWV biedt naast het STAP-budget overigens nog wel andere scholingsmogelijkheden. Zo bieden zij omscholing aan voor mensen met een WW-, Wajong- of WIA-uitkering en is er voor werkenden het Leerwerkloket voor hulp bij het vinden van een passende opleiding. In het Leerwerkloket werkt het UWV samen met gemeenten en partners in de regio.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil kijken hoe scholing en ontwikkeling gestimuleerd kunnen blijven worden, nu de STAP-regeling per 1 januari 2024 wordt beëindigd.

Jaap Groenendijk

Jaap Groenendijk

Oprichter en beheerder van Thuisstudie.nl, Abonnement.nl en Proefabonnement.nl.
Geïnteresseerd in een artikel op Thuisstudie.nl over een relevant (studie)onderwerp waar jij veel over weet en met een link naar jouw website? Neem contact op door te mailen naar jaap@thuistudie.nl. Ik informeer je graag over de mogelijkheden en voorwaarden.